Ятып торам перевод с татарского

Ятып торам перевод с татарского

аунау — 1. Яткан килеш әле бер, әле икенче якка боргалану, тәгәрәү. Өс башын нәрсәгә дә булса ятып пычрату. Кайда да булса уйнап, ятып, тәгәрәп вакыт үткәрү турында көн буе түшәктә ауный 2. Әйберләр тур. : озак вакытлар файдаланылмау, кайда да булса яту … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

яту — 1. Бөтен гәүдә белән берәр нәрсә өстендә горизонталь хәлдә булу. Шул хәлнең төрле формаларын белдергән (йөзтүбән, чалкан кебек) сүзләр белән килеп, тирә яктагы әйберләргә яки кешеләргә карата билгеле бер торышта булуны белдерә чалкан яту. Шундый… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

вакытлы — 1. Беркадәр вакыт эчендә генә бара, хәрәкәтләнә, эш итә яки кулланышта була торган; киресе: даими 2. рәв. Тиешле, кирәк чакта, нәкъ моментында бик в. килдең. Билгеле бер вакытта, куелган тәртипне бозмыйча в. ятып, в. тору. ВАКЫТЛЫ МАТБУГАТ –… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

җилле — с. I. 1. Җил исеп торган, җил көчле булган. Көчле җил белән бер үк вакытта була торган (явым төшем тур.) җилле яңгыр. II. 1. күч. Җитез, хәрәкәтчән, елдам; уңган, булган җилле идем, җитез идем, җиде көндә бер ыштан – тегәм дә атам, тегәм да атам … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

кабак — I. Сабаклары җиргә ятып үрмәләп үсә торган, шар сыман яки озынча зур җимешле яшелчә. КЫНТАР КАБАГЫ – Тышкы күренеше белән шешәгә охшаш, ашарга ярамый торган кабак (кабыгы савыт итеп кулланыла) ; рус. Горлянка. II. КАБАК – Күз алмасын алгы яктан… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

кабыгу — сир. Озак ятып басылу, укмашу. күч. Беркая да чыкмый яту … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

киң — (КИҢӘЮ) (КИҢӘЙТҮ) – с. 1. Аркылысы, иңе озын, зур булган; киресе – тар. 2. Зур мәйдан алып торган, тирә якка бик ерак сузылган; иркен. Аркылысы, иңе зур, иркен булган, тәнгә ятып тормый торган (кием тур.) 3. күч. Аяк яки кул хәрәкәтләре эре һәм… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

лазарет — Гаскәри часть карамагындагы авырулар ятып дәвалана торган кечерәк госпиталь … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

плаун — Сабаклары җиргә яки суга ятып тора торган, споралы, абага сыман үсемлек; Су мүге; Бүре аягы; Ликоподий … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

сәҗдә — Намазда: башны җиргә ору хәрәкәте. Дога белән ялварып баш ору. СӘҖДӘ ИТҮ (КЫЛУ) – 1) СӘҖДӘГӘ КИТҮ – Тезләнгән хәлдә алга ятып бөгелеп табыну 2) күч. Берәү алдында хөрмәт белән яки түбәнсенеп, буйсынып баш ию … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

сеңү — 1. Берәр нәрсәнең эченә үтеп, аның күзәнәкләре, кисәкләре арасында таралу (сыеклык һ. б. ш. тур.) 2. Нык кереп урнашу (хәтергә, күңелгә) 3. күч. Нык иелеп, ятып һ. б. ш. рәв. күренмәскә тырышып посу … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

Источник

Ятып торам перевод с татарского

тәртип — и. 1. Әйберләр, җансыз нәрсәләр куелышында, торышында эзлеклелек, җыйнаклык, уңайлык халәте. (Эш, тормыш һ. б.) тиешле рәв. көйләнгәнлек, оешканлык 2. күч. Иҗтимагый төзелешнең, идарә итүнең билгеле бер системасы, дәүләт төзелеше 3. Эш барышында… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

тәртип-низам — иск. кит. 1. Эш итүдә, тормышта тиешле рәв. оешканлык, үз үзен ныклы кагыйдәләр буенча тотыш: дисциплина 2. Эш итү кагыйдәсе, юлы, алымы 3. Билгеле бер чират, эзлеклелек … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

тезгеч — Яңа тотылган балыкларны тезү өчен шнур яки чыбыкча 3. Абзарда, лапаста һ. б. киртәләр, бүрәнәләр тезеп ясалган түшәм, сайгак 4. Барысы бергә, бер тәртип белән аллы артлы яки барысы бер якка карап урнашкан кешеләр төркеме. Рәт, саф. Чират 5. Вакыт … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

гореф — и. Үз үзеңне тотуда традицион ныгыган тәртип. ГОРЕФ ГАДӘТ, ГАДӘТ ЙОЛА – җый. 1. Халыкның тарихи үсеш традициясе белән килә торган йолалар 2. Гадәт, тәртип … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

кагыйдә — 1. Нин. б. күренешләрнең закончалыкларын, үзара мөнәсәбәтләрен чагылдыра торган тезис, билгеләмә, положение 2. Нин. б. гомуми тәртип урнаштыруга карата рәсми кабул ителгән, расланган күрсәтмә. Гадәткә, традициягә кергән тәртип, үз үзеңне тоту… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

тәртипле — (ТӘРТИПЛЕЛЕК) (ТӘРТИПЛЕЛӘНҮ) (ТӘРТИПСЕЗ) (ТӘРТИПСЕЗЛЕК) – (ТӘРТИПСЕЗЛӘНҮ) – с. 1. Үз үзен тотышта җәмгыятьтә кабул ителгән кагыйдәләрдән чыкмый торган, тәрбияле. Эчке тәртип кагыйдәләре җиренә җиткереп үтәлә торган 2. Җыйнак, пөхтә, чиста тотыла… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

чират — 1. Нин. б. эштә, хәрәкәттә, процесста билгеле бер эзлеклелек, тәртип. Нин. б. эш эшләү яки берәр нәрсә төзү тәртибенең бер өлеше төзелешнең беренче чираты 2. Нәр. б. алу яки башкару, эшләү өчен тәртип белән берсе артыннан икенчесе торган кешеләр… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

ал — I. с. 1. Сыек кызыл, аксыл кызыл, кызгылт ак төс 2. күч. Матур. АЛ ДА ГӨЛ – Бик яхшы, шәп. II. АЛ – и. (гадәттә кыек килеш форм.) Күз караган як; киресе: арт 2. Кеше гәүдәсендә һәм киемендә йөз, күкрәк ягы; киресе: арт. с. Хайван гәүдәсендә һәм… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

арт — Тирәлектә: күз караган якка капма каршы як; киресе: Ал. с. Арттагы, арткы, артта торган 2. Кеше гәүдәсендә һәм киемдә: арка ягы 3. Хайван гәүдәсендә: баш ягына капма каршы як, артсан 4. Нәр. б. ал ягының каршысындагы өлеше, арткы өлеше. Урындык,… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

беренче — 1. Тәртип саны: бер. рәв. Барысынан да алдарак, башта 2. Санап үтелгәннән соң башкалардан алда аталаган кешене, әйберне һ. б. ш. күрсәтү өчен кулланыла 3. Башлангыч, башлангыч чордагы. Берәрсенең нин. б. башлангыч эше, тәҗрибәсе, уңышы турында.… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

билге — 1. Нин. б. мәгънәне белдереп, берәр нәрсәгә ишарә итә торган предмет, тамга, символ. Хәбәр итү чарасы, сигнал, символ. Нәр. б. белдерә, хәбәр итә, раслый торган күренеш; галәмәт яз билгесе. Кемне яки нәрсәне танырга ярдәм итә торган характерлы… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

Источник

Ятып торам перевод с татарского

басу — I. и. Культуралы үсемлекләр үстерелә торган җир мәйданы, иген кыры. Иген кырының аерым бер иген үскән өлеше үлән басуы. БАСУ КАПКАСЫ – Авылдан кырга чыгу юлларында корылган капка, кыр капкасы. II. БАСУ – ф. 1. Аякка калкыну, вертикаль хәлгә килү … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

укмашу — 1. Аерым аерым булган нәрсәләр тоташып ябышу, оешу 2. күч. Төрле өлешләрдән, төрле урыннан алып оештырылу, төзелү 3. күч. Бер группага берләшү, туплану, оешу. Бер төркемгә, бер урынга җыйналу, бер урында оешып тору … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

флигель — Төп бина кырына тору өчен салынган янкорма яки аерым зур бина ишегалдына төзелгән өстәмә корылма; аерым кечкенә йорт … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

бүлү — 1. Кисәкләргә, өлешләргә һ. б. аеру 2. Өләшү 3. Атап аерып кую, бирү. Аерым савытка салу (ашны) 4. мат. Бер санның икенче санны ничә тапкыр үз эченә алганлыгын белү; киресе: тапкырлау. Шул гамәлнең атамасы 5. Туктатып, өзеп тору (эшне, уйларны һ … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

җәйләү — 1. 1. Күчмә халыкларның җәй уздыру өчен төпләнгән урыны; җәйге тору урыны. Аерым кабилә кешеләре тупланып яши торган урын, авыл 2. Терлекләрне авылдан читтә, яшеллек мул булган урында яшәтү өчен корылган ферма. Болында яки урман аланлыгында… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

йорт — 1. Тору өчен, төрле оешмалар, предприятиеләр өчен билгеләнгән корылма, бина; өй һәм аңа караган каралты 2. Бер хуҗалык булып яшәүче кешеләр, гаилә. Бер йортта яшәүче бер яки берничә гаилә кешеләре. Аерым гаилә хуҗалыгы җиде йорт бергә оешып 3.… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

өй — 1. Яшәү тору өчен салынган бина, корылма. Тора торган, яши торган урын куянның өе – урманда, песинең өе – өйдә. с. Өйгә, өй хуҗалыгына бәйләнешле өй эшләрен башкару 2. Берәр оешма һ. б. ш. урнашкан бина, корылма уку өе. Аерым ихтыяҗлар өчен, мәс … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

пәрдә — 1. Берәр нәрсәне каплап яки аерып тору өчен юка тукыма кисәге 2. Элекке заманда йөз каплау өчен хатын кыз эшләпәсенә беркетелгән үтә күренмәле юка челтәр, тукыма кисәге; вуаль 3. Сәхнәне тамашачылар залыннан аера торган зур чаршау 4. Драма… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

таяну — 1. Гәүдәнең авырлык салу ноктасын өлешчә кулга яки кул белән тотынган нәрсәләргә күчерү. Кулны гәүдәнең аерым бер өлешенә терәп тору яки терәк итеп кую. Йөргәндә, чаңгы шуганда һ. б. адымнарны таяк ярдәме белән җиңеләйтү 2. сир. Авырлык салу,… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

югалту — I. 1. Милкендә яки карамагында булган нәрсәне онытып, төшереп калдыру яки урлату. Билгесез җирдә аерым, ялгыз хәлдә калдыру (җан ияләре тур.) бәрәнен югалткан сарык. Таба алмый тору халык арасында анасын югалткан 2. Билгеле бер эзлеклелектән,… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Научные работы на RJ-diplom.ru
Adblock
detector