Певнi перевод на русский

Певнi перевод на русский

певний — а, е. 1) Чіткий, твердий (про рухи, кроки і т. ін.). 2) Який відповідає дійсності; правильний, точний, вірогідний. 3) Точно визначений, визначуваний. || Виділений, призначений для чого небудь. || Дібраний серед аналогічних осіб чи предметів або… … Український тлумачний словник

певний — 1) (який відповідає дійсності), правильний, точний, вірогідний, достеменний, безсумнівний 2) (який не сумнівається, твердо вірить у що н.), упевнений, спокійний … Словник синонімів української мови

Певний — іменник чоловічого роду, істота населений пункт в Україні … Орфографічний словник української мови

певний — прикметник … Орфографічний словник української мови

непохибний — певний, неминучий (реґіоналізм) . Жде вашого сина непохибна смерть. [ЗБ 246]; Той ясний і непохибний небесний мандрівник, [«Рубач» 19]; [ВЛ] … Толковый украинский словарь

звичка — (певний спосіб дії, життя, манера поведінки й под., що стали звичними, постійними для кого н.), вдача, мода, навичка … Словник синонімів української мови

позначка — (певний знак, зроблений для відрізнення чогось, указівки на щось), позначення; карб, нарубка (такий знак, зроблений чимсь гострим); ремарка (у словнику для повнішого тлумачення слова) … Словник синонімів української мови

стадія — (певний момент, етап у житті, розвиткові кого / чого н.), фаза, період, щабель, ступінь … Словник синонімів української мови

баланс — у, ч. 1) бухг. Порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, у якій зафіксовано цей підсумок. || Елемент методу бухгалтерського обліку. || Система показників, згрупованих у зведену таблицю, що… … Український тлумачний словник

оборот — у, ч. 1) Те саме, що оберт 1). 2) Повний повторюваний цикл у якомусь процесі; обіг. || Закінчений цикл операцій, здійснюваних засобами пересування, зв язаний з рухом туди й назад і з поверненням у вихідний пункт. •• Безготівко/вий оборо/т суми… … Український тлумачний словник

іти — (йти), іду/ (йду), іде/ш (йдеш); мин. ч. ішо/в (йшов), ішла/ (йшла), ішло/ (йшло), ішли/ (йшли); наказ. сп. іди/ (йди); недок. 1) Ступаючи ногами, пересуватися, рухатися, змінюючи місце в просторі (про людину або тварин); Іпрот. стояти, бігти. || … Український тлумачний словник

Источник

Певнi перевод на русский

певно — рідше пе/вне. 1) Присл. до певний. || у знач. присудк. сл. 2) у знач. вставн. сл. Уживається для вираження можливості, ймовірності чого небудь і відповідає знач. сл. мабуть, очевидно. 3) у знач. вставн. сл. Уживається для підтвердження… … Український тлумачний словник

певно — прислівник незмінювана словникова одиниця … Орфографічний словник української мови

контингент — у, ч., книжн. 1) Сукупність людей, що становлять подібну з певного погляду групу; склад осіб певної категорії. 2) Установлена для певної мети визначена кількість кого , чого небудь, норма. •• Тари/фний континге/нт дозвіл на ввезення певної… … Український тлумачний словник

лінія — ї, ж. 1) Риска, вузька смужка на якій небудь поверхні. || мат. Межа поверхні, яка має тільки один вимір – довжину. || Уявна риска, найчастіше пряма, яка з єднує дві точки або визначає напрям, межу чого небудь. 2) Смуга, справжня або уявна, яка… … Український тлумачний словник

прилад — у, ч. 1) Спеціальний пристрій, признач. для певної мети (вимірювання чого небудь, управління чимсь, контролю, спостереження за чим небудь і т. ін.). || Механічне пристосування, пристрій. 2) Інструмент, предмет, що використовується при виконанні… … Український тлумачний словник

самий — I сам ий див. сам. II с амий а, е, займ. означ. 1) Уживається після вказ. займ. той, та, те, ті, цей, ця, це, ці, такий, така, таке, такі та ін., підкреслюючи: а) тотожність із ким , чим небудь або подібність до когось, чогось; б) незмінність… … Український тлумачний словник

формувати — у/ю, у/єш, недок., перех. 1) Надавати чому небудь певної форми (у 1 знач.), вигляду тощо. || Підрізаючи, загинаючи і т. ін., надавати певної форми (дереву, кущу, трав янистій рослині). || Виробляти в кому небудь певні якості, риси характеру і т.… … Український тлумачний словник

акція — I ї, ж. Цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у підприємство. •• Акти/вні а/кції акції, котирування яких регулярно публікуються у газетах. А/кція без номіна/льної ва/ртості акція, яка у випадку ліквідації товариства… … Український тлумачний словник

вплив — у, ч. 1) Дія, яку певна особа чи предмет або явище виявляє стосовно іншої особи чи предмета. •• Керівни/й вплив спец. спрямований вплив, який передбачає передачу певної інформації та прийняття рішення. Бу/ти під впли/вом кого, чого робити що… … Український тлумачний словник

ген — I присл. Указує на віддалення місця, часу, напряму проходження дії; он там, далеко. II а, ч., біол. За сучасним уявленням, одиниця спадкової речовини, за допомогою якої ознаки і властивості батьків передаються нащадкам. Домінантний ген. •• Ген… … Український тлумачний словник

документ — а, ч. 1) Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що небудь, служить доказом чого небудь. || Все те, що підтверджує що небудь. Оборотні документи. •• Виправдні/ (викона/вчі) докуме/нти у бухгалтерському обліку –… … Український тлумачний словник

Источник

Певнi перевод на русский

певне — див. певно … Український тлумачний словник

певне — прислівник незмінювана словникова одиниця … Орфографічний словник української мови

певне — прысл. вядома, бясспрэчна … Старабеларускі лексікон

довід — (певне міркування / факт, що наводиться, щоб ствердити істинність чогось), потвердження, свідчення, арґумент, резон; доказ (перев. фактичний, речовий) Пор. підстава I, 1) … Словник синонімів української мови

пункт — у, ч. 1) Певне місце у просторі, на земній поверхні. || Місце, що має певне призначення, використовується для яких небудь цілей, є метою чогось. || Місце, заселене людьми (місто, село і т. ін.). || Місце, приміщення, спеціально пристосоване,… … Український тлумачний словник

амплуа — невідм., с. 1) Певне коло ролей, що відповідає сценічним даним актора. 2) перен. Певне коло занять … Український тлумачний словник

звучати — чи/ть, недок. 1) без додатка і чим. Видавати, створювати звуки. || Бути звучним (у 2 знач.), мати гарне звучання (про музичний інструмент). || Бути наповненим звуками. 2) Поширюватись у просторі, чутися, лунати (про різні звуки, голоси, музику,… … Український тлумачний словник

знаходити — джу, диш, недок., знайти/, знайду/, зна/йдеш і рідко ізнайти/, найду/, на/йдеш; мин. ч. знайшо/в і рідко ізнайшо/в, шла/, шло/; док., перех. 1) Шукаючи, виявляти кого , що небудь десь. || Виявляти, відкривати внаслідок спеціальних розвідок,… … Український тлумачний словник

оточувати — ую, уєш, рідко оточа/ти, а/ю, а/єш, недок., оточи/ти, оточу/, ото/чиш, док., перех. 1) Обступати кого , що небудь з усіх боків. || Обходячи кого , що небудь з усіх боків, позбавляти можливості відступу. 2) перев. недок. Розміщуватися, постійно… … Український тлумачний словник

позиція — ї, ж. 1) Положення, постава тіла; поза. || У музикантів – певне положення рук, пальців під час гри на музичних інструментах. || У спорті – положення тіла, поза під час яких небудь вправ, при рухах. || У танцях – певне положення рук, ніг. Позиції… … Український тлумачний словник

оточити — I = оточувати 1) (розташуватися, зайняти місце навколо кого / чого н.), о(б)ступити, о(б)ступати, о(б)пасти, о(б)падати, обтовпити, обстати, обставати, обліпити, обліплювати, облипнути, облипати, облипнути, облягти, облягати, обсісти, обсідати;… … Словник синонімів української мови

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Научные работы на RJ-diplom.ru
Adblock
detector