Парувалися перевод на русский

Парувалися перевод на русский

парування — I я, с. Дія за знач. парувати I. II я, с. Дія за знач. парувати II і паруватися. III я, с. Дія за знач. парувати III. Парування поля … Український тлумачний словник

парування — 1 іменник середнього роду виділення пари парування 2 іменник середнього роду об єднання в пару парування 3 іменник середнього роду перебування під паром … Орфографічний словник української мови

парувальний — а, е. Стос. до парування (див. парування II). || Признач. для парування. •• Парува/льна хворо/ба хронічна інфекційна хвороба однокопитих, спричинювана паразитом трипаносомою, що характеризується ураженням статевих органів і нервової системи.… … Український тлумачний словник

гін — го/ну, ч. 1) Дія за знач. гнати і гнатися. 2) с. г. Смуга поля, що обробляється машиною, знаряддям в один захват (загін). 3) спец. Стан і поведінка багатьох ссавців у період парування, що характеризується збудженням, підвищеною рухливістю,… … Український тлумачний словник

гніздування — я, с. Мощення гнізд, кладка яєць і виведення малят птахами і деякими тваринами. || Час парування, токування птахів та деяких тварин … Український тлумачний словник

гуляти — я/ю, я/єш, недок. 1) Ходити не поспішаючи, для відпочинку, задоволення і т. ін. || перен. Швидко, з великою силою рухатися в різних напрямках. || перен. Поширюватися вільно, безперешкодно. 2) Весело проводити час; розважатися. || Бути вільним від … Український тлумачний словник

злучати — а/ю, а/єш, недок., злучи/ти, злучу/, злу/чиш, док., перех. 1) рідко. Те саме, що з єднувати 1 4). 2) с. г. Зводити тварин для статевого парування з метою одержання приплоду … Український тлумачний словник

койтус — а, ч. Злягання, парування чоловіка та жінки від моменту проникнення пеніса у піхву до моменту виверження сперми, досягнення оргазму; статевий акт. •• Вестибуля/рний ко/йтус койтус, який виконується шляхом ритмічних рухів статевого члена, що не… … Український тлумачний словник

копулін — у, ч., зоол. Піхвовий феромон, що виділяється організмом мавпи резуса; стимулює самців до парування … Український тлумачний словник

охота — и, ж. 1) Бажання, прагнення або схильність до чого небудь. 2) у знач. присудка, кому, з інфін., розм. Є бажання, хочеться. •• Охо/та тобі/ (вам, йому/ і т. ін.) з інфін. чого, навіщо, яка рація. 3) с. г. Період тічки, прагнення до парування у… … Український тлумачний словник

полігнандрія — ї, ж. Система парування, за якої кожний самець може паруватися з двома або більше самками, і кожна самка – з двома чи більше самцями … Український тлумачний словник

Источник

Парувалися перевод на русский

Текст песни Украинская народная — Ой там на горі

Ой там на горі, ой там на крутій,
Ой там сиділо пара голубів. (2)

Вони сиділи, милувалися,
Сивими крильми обнімалися. (2)

І взявся стрілець, стрілець молодець,
Й убив-розлучив пару голубів (2)

Він голуба вбив, голубку зловив,
Приніс додому, пустив додолу (2)

Насипав їй пшінця, аж до колінця,
Налив водиці аж до крилиці (2)

Голубка не їсть, голубка не п’є,
На круту гору все плакати іде. (2)

Перевод песни Украинская народная — Ой там на горі

(Перевод текста песни Украинская народная — Ой там на горі на русский т.е на русском языке)

Ой там на горе, ой там на крутой,
Ой там сидело пара голубей. (2)

Они сидели, любовались,
Седыми крыльями обнимались. (2)

И взялся стрелец, стрелец молодец,
И убил-развел пару голубей (2)

Он убил голубя, поймал голубя,
Принес домой, пустил вниз (2)

Насыпал ей пшінця, вплоть до коленца,
Налив водице вплоть до крилиці (2)

Голубка не ест, голубка не п’есть,
На крутую гору все плакаты идет. (2)

2. Текст песни Украинская народная — Ой там на горі

Ой там на горі ой там на крутій
Ой там сиділо пара голубів…
Ой там сиділо пара голубів…
Та вони сиділи парувалися
Сизими крильми й обнімалися
Сизими крильми й обнімалися…

Та десь узявся охотник-стрілець:
Розбив-розлучив пару голубів
Розбив-розлучив пару голубів
Та голуба вбив, голубку прибив,
Узяв під полу – приніс додому…
Узяв під полу – приніс додому…

Приніс додому,
Пустив додолу
Насипав пшенця
Аж по колінця.
Налив водиці
Аж по клониці.
Та голубка не їсть, не п’є,
Та щовечора на круту гору все плакати йде.

«Та чого ж ти, голубко, така вуркотлива?
Єсть у мене сім пар голубів –
Іди вибирай, який буде твій»
«Я й ходила, й вибирала,
А нема такого, як я втеряла…»

__________
Примечание от Наталии Форд:
нашла другой текст

Ой, там на горi,
В шовковiй травi,
Ой, там сидiла пара голубiв.
Цилувалися, милувалися,
Сизими крильми обнималися.
Ой, десь узявся мисливе стрелец.
Голуба убив, голубку зловив.
До дому принис, до долу пустив,
Насипал пшинця и водици налив.
Голубка не iсть, голубка не пье.
Та все на ту гору плакать летае.

Ой, есть у мене 700 голуiв.
Летай, вибирай,
Можешь, там и твiй.
Я вжей летала, вжей вибирала.
Нема та кого, як я кохала.
Хочь пiрья i таке и такiй пушок.
А як загуде, не той голосок.

Ой, там на горе.
В шелковой траве.
Ой, там сидела пара голубей.
Целовались, миловались.
Сизыми крыльями обнимались.
Ой, здесь появился стрелок.
Голубя убил, голубку поймал.
Домой принес, в горницу пустил.
Насыпал пшена и водицы налил.
Голубка не есть, голубка не пьет.
А все на ту гору плакать летает.

Ой, есть у меня 700 голубей.
Летай, выбирай.
Может, там и твой.
Я уже летала, уже выбирала.
Нет там того, которого я любила.
Хоть перья и такие и такой пушок,
А как запоет – не тот голосок.

2. Перевод песни Украинская народная — Ой там на горі

(Перевод текста песни Украинская народная — Ой там на горі на русский т.е на русском языке)

Oh there on the mount Oh there on the steep
Oh there sat a pair of doves.
Oh there sat a pair of doves.
And they were mated
Occasionally marked wings and hugging
Occasionally marked wings and hugging.

And where come from the hunter-Sagittarius:
Broke threw up a couple of pigeons
Broke threw up a couple of pigeons
And killed the dove, the dove nailed,
Who took the floor — brought home a.
Who took the floor — brought home a.

Brought it home,
Let down
Poured пшенця
The caper.
Filling Vodice
On клониці.
And a dove don’t eat, don’t drink,
And every evening on the steep mountain to all the posters goes.

«And what are you, darling, such вуркотлива?
I have seven pairs of pigeons —
Go take your pick, what will be your»
«I went and chose,
But there is no such, as I втеряла. »

__________
Note here Natalia Ford:
found another text

Oh, there in the mount,
In a silk grass,
Oh, there sat a couple of pigeons.
Цилувалися, admired,
Occasionally marked wings обнималися.
Oh, where took мисливе Sagittarius.
Blue killed, dove caught.
To the house принис, low shot,
Насипал пшинця and водици poured.
The pigeon had исть, the pigeon had Drin.
And all the mountain cry летае.

Oh, I have 700 голуів.
Fly, choose
Can there and yours.
I вжей fly, вжей chosen.
No that, Yak I кохала.
Hoch пірья i do and такій fuzz.
And Yak загуде, not the voice.

Oh, there on the mountain

Oh, there on the mountain.
In a silk grass.
Oh, there sat a couple of pigeons.
Kissed, caressed each other.
Occasionally marked wings embraced.
Oh, here was the shooter.
Dove killed, dove caught.
Home brought into the room empty.
Put the wheat and the water poured.
The dove don’t have, love does not drink.
And all the mountain cry flies.

Oh, I have 700 pigeons.
Fly, so choose.
Maybe there and yours.
I have already flown, already chosen.
There is no one whom I loved.
Though feathers and such and such a fuzz,
But as a sing — not the voice.

Не знаете кто поет песню Ой там на горі? Ответ прост, это Украинская народная. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Украинская народная — Ой там на горі уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Украинская народная — Ой там на горі: [14087]

Источник

DeepL Переводчик — DeepL Translate

Используйте бесплатный переводчик DeepL для перевода Ваших текстов с помощью лучшего на данный момент сервиса машинного перевода, поддерживаемого инновационной технологией построения нейронных сетей DeepL. В настоящее время поддерживается перевод между следующими языками: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский, нидерландский, польский, русский, японский и китайский.

Перетащите Ваш файл в формате Word (.docx) или PowerPoint (.pptx) сюда

Перетащите Ваш файл в формате Word (.docx), PowerPoint (.pptx) или .txt сюда.

В настоящее время бесплатная версия DeepL Переводчика перегружена большим количеством запросов. Ваш перевод будет готов через $ сек.

Получайте более быстрые переводы с помощью DeepL Pro →

Вам необходимо переводить больше? Попробуйте DeepL Pro!

Подпишитесь на DeepL Pro для того, чтобы переводить свыше 5000 символов с помощью нашего онлайн-переводчика.

Подпишитесь на DeepL Pro чтобы переводить более 5000 символов.

Пока такие гиганты, как Google, Microsoft и Facebook, внедряли основы машинного обучения, маленькая компания под названием DeepL обошла их всех и высоко подняла планку в индустрии перевода.
DeepL Переводчик такой же быстрый, но он намного точнее и внимательнее к нюансам языка, чем любые системы, которые мы тестировали до этого.

DeepL превосходит все другие сервисы. Французские переводы звучат действительно «по-французски», как это и должно быть.

Даже при том, что переводы с английского, выполненные Google или Microsoft, достаточно хороши, система DeepL всё равно их превосходит. Мы перевели статью из французской ежедневной газеты – перевод DeepL просто идеален.

Быстрый тест, проведенный для языковой пары английский-итальянский, не претендующий на статистическую точность, позволяет нам подтвердить высокое качество переводов DeepL. Особенно хорошо сервис справляется с переводами с итальянского на английский.

Система очень быстро распознает язык исходного текста и переводит его на нужный пользователю язык, при этом улавливая лингвистические выражения и нюансы.

И действительно, ряд тестов показал, что DeepL Переводчик справляется с переводами в паре нидерландский-английский намного лучше, чем Google Переводчик.

Первый тест – с английского на итальянский – показал очень точные результаты. DeepL не дает слепой дословный перевод, а улавливает сам смысл предложения.

Лично я очень впечатлен возможностями DeepL и рад, что новых высот в сфере машинного перевода удалось добиться не Facebook, Microsoft, Apple или Google, а немецкой компании. Мы часто преуменьшаем свой потенциал, говоря, что в Германии нет крупных игроков. DeepL – это хороший пример, доказывающий, что всё возможно.

DeepL из Германии может превзойти Google Переводчик.
Тесты, проведенные WIRED, подтверждают, что результаты DeepL и правда не уступают показателям гигантов на рынке перевода, а во многих случаях даже их превосходят. Переводы DeepL звучат очень естественно. В случаях, когда Google Переводчик выдает абсолютную бессмыслицу, DeepL улавливает связь между словами.

DeepL – онлайн-переводчик, превосходящий Google, Microsoft и Facebook

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Научные работы на RJ-diplom.ru
Adblock
detector