Паракало перевод с греческого

Паракало перевод с греческого

παρακαλώ — παρακαλώ, παρακάλεσα βλ. πίν. 76 και πρβλ. παρακαλάω Σημειώσεις: παρακαλώ : η κλίση σε ώ, είς (βλ. πίν. 76 ) επικρατεί σε στερεότυπες εκφρ. όπως: σε παρακαλώ ή απλά παρακαλώ, με τις οποίες ζητάει κάποιος ευγενικά κάτι ή επιτρέπει σε κάποιον κάτι… … Τα ρήματα της νέας ελληνικής

παρακαλώ — έω και άω / παρακαλῶ, έω, ΝΜΑ 1. ζητώ ικετευτικά και επίμονα από κάποιον να κάνει κάτι για χάρη μου, χωρίς να είναι υποχρεωμένος, διατυπώνω παράκληση («μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου», Οδ. Ελύτης) 2. απευθύνω δέηση, ικεσία στον Θεό… … Dictionary of Greek

παρακαλώ — παρακάλεσα, παρακλήθηκα, παρακαλεσμένος 1. ζητώ χάρη, ικετεύω: Παρακάλεσα τον προϊστάμενο να μου δώσει μια μέρα άδεια. 2. ως τρόπος ευγένειας ή ήπιας προβολής αιτήματος ή άποψης: Παρακαλώ, να περάσω μια στιγμή; 3. δήλωση αποδοχής, παραχώρησης,… … Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

παρακαλώ — [паракало] ρ. просить, умолять … Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

παρακαλῶ — παρακαλέω call to pres subj act 1st sg (attic epic doric) παρακαλέω call to pres ind act 1st sg (attic epic doric) παρακαλέω call to fut ind act 1st sg (attic epic doric) παρακαλέω call to pres subj act 1st sg (attic epic doric) παρακαλέω call to … Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

θερμοπαρακαλώ — παρακαλώ θερμά, ικετεύω … Dictionary of Greek

κρυφοπαρακαλώ — παρακαλώ ενδόμυχα … Dictionary of Greek

μυριοπαρακαλώ — μυριοπαρακαλῶ (Μ) παρακαλώ κάποιον πάρα πολλές φορές, παρακαλώ θερμά, υπέρμετρα. [ΕΤΥΜΟΛ. < μυρι(ο) * + παρακαλῶ] … Dictionary of Greek

молити — МОЛ|ИТИ (753), Ю, ИТЬ гл. 1.Просить, умолять: молю же вьсѣхъ почитаѭщихъ не мозѣте клѧти. нъ исправльше. почитаите. ЕвОстр 1056–1057, 294г (запись); тъгда антонии въ скърби велицѣ бывъ. и въшедъ въ пещерѹ мол˫ааше бл҃женааго антонии. да изидеть… … Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

δυσωπώ — δυσωπῶ ( έω) (AM) 1. παρακαλώ επίμονα και πειστικά κάποιον 2. μέσ. φοβάμαι, ταράσσομαι 3. παθ. υποκύπτω σε παρακλήσεις μσν. 1. φοβίζω, αναστατώνω 2. σέβομαι 3. λυπάμαι, ευσπλαγχνίζομαι αρχ. 1. γίνομαι ενοχλητικός, παρακαλώ επίμονα 2. (για ζώα)… … Dictionary of Greek

ευχαρίστηση — η (Μ εὐχαρίστησις και εὐχαρίστηση) [ευχαριστώ] 1. η πνευματική ή συναισθηματική ικανοποίηση, η ευχάριστη ψυχική κατάσταση («δεν βρίσκω στη ζωή καμιά ευχαρίστηση») 2. φρ. (α. «εάν έχετε την ευχαρίστηση» παρακαλώ, αν θέλετε. β. «λάβετε την… … Dictionary of Greek

Источник

Греческий разговорник

Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию предлагается греческий разговорник, составленный сотрудниками агентства переводов Лингво Плюс.

Приветствие
Здравствуйте! Х е рэтэ ! Й а сас !
Привет! Й а су !
Доброе утро! Калим э ра !
Добрый день! Калим э ра !
Добрый вечер! Калисп э ра !
Прощание
До свидания! Х е рэтэ ! Й а сас !
Пока! Анд и о ! Йа хар а !
Спокойной ночи! Калин и хта !
Формулы вежливости
Спасибо! Эвхарист о !
Большое спасибо! Эвхарист о пол и !
Пожалуйста. (при просьбе) Паракал о !
Пожалуйста. (в ответ) Ор и стэ !
Извините. Сигн о ми ! Паракал о !
Знакомство
Меня зовут … . Ме л е нэ .
Я из … . И мэ ап о .
России ти Рос и я
Белоруссии ти Лефкорос и я
Украины тин Укран и я
Я … . И мэ .
актёр итопи о с
архитектор архит э ктонас
бизнесмен эпихиримат и ас
врач йатр о с
журналист димосиогр а фос
инженер миханик о с
менеджер диэфсинд и с, диахирист и с
музыкант мусик о с
спортсмен аслит и с
студент фитит и с/фит и трия (ж.р.)
учёный эпист и монас
учитель д а скалос/даск а ла (ж.р.)
фотограф фотогр а фос
художник зогр а фос
юрист номик о с
Как Вас зовут? П о с сас л е нэ ?
Как дела? П о с и сэ ? П о с и стэ ? (при обращении на «Вы»)
Спасибо, хорошо. Кал а , эвхарист о .
Обращение
господин к и риэ
госпожа кир и а
молодой человек к и риэ
девушка деспин и да
Согласие. Несогласие.
да н э / м а листа
нет о хи
конечно в е вэа / м а листа
хорошо энд а кси / кал а
не может быть дэн бор и
это неправда афт о дэн и нэ ал и сья
Вопросы
Что? Ти и нэ . ?
Кто? Пь о с ?
Где? Пу ин э . ?
Когда? П о те ?
Почему? Йа пь о л о го ?
Сколько? (об исчисляемых сущ.) П о со . ?
Сколько? (о неисчисляемых сущ.) П о со . ?
Что это? Ти и нэ афто ?
Кто это? Пь о с и нэ афт о с ?
Где это? Пу и нэ афт о ?
Поездка
Вот мой (моя) … . Ор и стэ, .
паспорт то дьяват и рио му
виза и в и за му
приглашение и пр о склиси му
билет то исит и рьо му
багаж и апоскев э с му
Я гражданин … И мэ ип и коос .
России тис Рос и ас
Белоруссии тис Лефкорос и ас
Украины тис Укран и ас
Мне нечего декларировать. Дэн э хо т и пота йа д и лоси.
Моя фамилия … . То эп о нимо му и нэ .
Моё имя … . То о нома му и нэ .
Гостиница
Мне нужен … . Са и сэла .
одноместный номер э на м о но дом а тьо
двухместный номер э на дипл о дом а тьо
полупансион э на дом а тьо мэ имидьятроф и
полный пансион э на дом а тьо мэ пл и ри дьятроф и
Есть ли в номере … ? Ип а рхи . сто дом а тьо ?
телефон тил е фоно
телевизор тиле о раси
холодильник псиг и о
ванна б а ньо
Где находится…? П у и нэ . ?
лифт то асанс э р
ресторан то эстиат о рио
бассейн и пис и на
камера хранения и э суса апоскев о н
обмен валюты и андалаг и синал а гматос/то граф и о синал а гматос
Ресторан
Меню, пожалуйста. Д о стэ му тон кат а лого, паракал о .
Счёт, пожалуйста. То логарьязм о , паракал о !
Принесите, пожалуйста … . Бор о на э хо .
пепельницу э на стахтодох и о
ложку э на кут а ли
вилку э на пир у ни
нож э на мах э ри
карту вин тон кат а лого крась о н
Я хотел бы заказать . Са и сэла .
мясо кр е ас
свинина хирин о
телятина мосх а ри
баранина арн и
говядина водин о
цыплёнок кот о пуло
утка п а пья
гусь х и на
бекон б е йкон
ветчина замб о н
рыба пс а ри
устрицы стр и дья
осетрина ксир и хи (кр е ас ту псарь ю )
лосось солом о с
форель п е строфа
сельдь р е нга
рис р и зи
макароны спа е то
картофельное пюре пур э с ап о пат а та
пицца п и ца
салат сал а та
суп с у па
вода нэр о
чай ц а й
кофе каф э с
сок хим о с
вино крас и
пиво б и ра
сахар з а хари
соль ал а ти
перец пип э ри
Город
Как пройти к …? Паракал о , п э стэ му п о с на п а о . ?
музею сто мус и о
театру сто т э атро
площади сти плат и я
парку сто п а рко / сто к и по
зоопарку сто зоологик о с к и пос
цирку сто ц и рко
Где находится …? П у и нэ . ?
магазин кат а стима / магаз и
супермаркет иперагор а / с у пер м а ркет
рынок агор а / паз а ри
аптека фармак и о
оптика оптик и
остановка ст а си
станция метро стасм о с мэтр о
Я ищу … С а с паракал о , п у и нэ .
улицу … и од о с .
бульвар … и леоф о рос
дом номер … то н у меро
Отвезите меня …. . Паракал о на мэ п а тэ .
в гостиницу сто ксенодох и о
в аэропорт стон аэродр о мио
на вокзал сто сидиродромик о стасм о
Магазин
Сколько это стоит? П о со к а ни афт о ?
Я хочу купить … . Са и сэла на агор а со .
брюки то пандэл о ни
джинсы то блу-дз и н
рубашку то пук а мисо
платье то ф о рэма
юбку ти ф у ста
блузку ти бл у за
футболку то блуз а ки
свитер то пул о вэр
шляпу то кап э ло
кепку то каск е то
ботинки тис б о тэс
туфли та пап у цья
сандалии та п э дила
перчатки та г а ндья
зонт тин омбр э ла
сумку ти ц а нда
духи та ар о мата
часы то рол о и
сувенир э на сувен и р
Вывески, объявления
открыто анихт о
закрыто клист о
от себя оф и сатэ
на себя э лксатэ
вход и содос
выход э ксодос
зелёный коридор пр а сини э ксодос
красный коридор к о ккини э ксодос
не курить апогор э вэтэ то к а пнизма
купаться запрещено апогор э вэтэ и кол и мвиси
огнеопасно э уфлекто
распродажа идик и просфор а
скидки экпт о сис
новинка неотэрисм о с
Медицинская помощь
Вызовите врача. Фон а кстэ, паракал о , то йатр о .
У меня … . э хо .
температура . пирэт о
головная боль мэ пон а и то кеф а ли му
простуда и мэ криом э нос (криом э ни – ж.р.)
кашель . в и ха
насморк . син а хи
болит зуб . пон о дондо
У меня болит … . мэ пон а и .
голова . то кеф а ли му
желудок . то стом а хи му
спина э хо п о но сти пл а ти
рука . то х е ри му
нога . то п о ди му / то п е льма му ( ступня )
У меня бессонница. ипоф э ро ап о аипн и а
У меня головокружение. зал и зомэ / э хо зал а дэс
Местоимения
я эг о
ты эс и
он афт о с
она афт и
оно афт о
мы эм и с
вы эс и с
они афт и / афт э с (ж.р.) / афт а (ср.р.)
Числительные
1 э нас / м и а (ж.р.) / э на (ср.р.)
2 д и о
3 тр и с / тр и а (ср.р.)
4 т э сэрис / т э сэра (ср.р.)
5 п э ндэ
6 э кси
7 эпт а
8 окт о
9 эн э а
10 д э ка
20 и коси
30 три а нда
40 сар а нда
50 пэн и нда
60 экс и нда
70 эвдом и нда
80 огд о нда
90 энэн и нда
100 экат о
Дни недели
понедельник дэфт э ра
вторник тр и ти
среда тэт а рти
четверг п э мпти
пятница параскев и
суббота с а вато
воскресенье кирьяк и
вчера хтэс
сегодня с и мэра
завтра а врио
Месяцы
январь яну а риос
февраль фэвру а риос
март м а ртиос
апрель апр и лиос
май м а иос
июнь й у ниос
июль й у лиос
август а вгустос
сентябрь сэпт э мвриос
октябрь окт о вриос
ноябрь но э мвриос
декабрь дэк е мвриос
Времена года
зима хим о нас
весна а никси
лето калок э ри
осень фсин о поро
Цвета
красный к о ккинос
оранжевый портокал и
жёлтый к и тринос
зелёный пр а синос
голубой галан о с
синий бле
фиолетовый вьолет и
белый лефк о с
чёрный м а врос

Наши сертификаты

Бюро переводов «Лингво Плюс» имеет сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015), а также сертификат ISO 17100:2015, подтверждающие, что услуги письменного и устного перевода, редактирования, перевода аудио- и видеоматериалов, верстки, апостилирования и легализации документов, оказываемые нашей компанией, соответствуют требованиям указанных стандартов.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Научные работы на RJ-diplom.ru
Adblock
detector