Паданалат перевод с таджикского

Паданалат перевод с таджикского

отдалённый — отдалённый, отдалённая, отдалённое, отдалённые, отдалённого, отдалённой, отдалённого, отдалённых, отдалённому, отдалённой, отдалённому, отдалённым, отдалённый, отдалённую, отдалённое, отдалённые, отдалённого, отдалённую, отдалённое, отдалённых,… … Формы слов

отдалённый — прил., употр. сравн. часто Морфология: отдалён, отдалена, отдалено, отдалены; отдалённее; нар. отдалённо 1. Объект называют отдалённым, когда он расположен на большом расстоянии от кого либо или чего либо, например, от центра. Мы живём в… … Толковый словарь Дмитриева

ОТДАЛЁННЫЙ — отдалённая, отдалённое. 1. (кратк. формы отдалён, отдалена, отдалено). Прич. страд. прош. вр. от отдалить. Предмет, отдаленный от глаза. 2. (кратк. формы отдалённа, отдалённо, муж. не употр.). Находящийся на большом расстоянии, далекий от чего н … Толковый словарь Ушакова

ОТДАЛЁННЫЙ — ОТДАЛЁННЫЙ, ая, ое; ён. 1. Далеко отстоящий (в пространстве, времени). О. район. Отдалённые участки. Отдалённые времена. Отдалённое родство (дальнее). Места не столь отдалённые (о местах ссылки, принудительного поселения). 2. перен. Имеющий мало… … Толковый словарь Ожегова

отдалённый — отдалённый, прил., кратк. ф. отдалён, отдалённа, отдалённо, отдалённы и отдалённый, прич., кратк. ф. отдалён, отдалена, отдалено, отдалены … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Отдалённый — название нескольких населённых пунктов: Отдалённый посёлок в Усть Пристанском районе Алтайского края. Отдалённый посёлок в Апшеронском районе Краснодарского края … Википедия

отдалённый — отдалённый; кратк. форма прич. ён, ен а; кратк. форма прил. (далекий, дальний) ён, ённа … Русский орфографический словарь

отдалённый — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN distantdis … Справочник технического переводчика

отдалённый — ая, ое; лён, лённа, лённо. см. тж. отдалённо, отдалённость 1) а) Расположенный, находящийся на большом расстоянии от кого , чего л. Отдалённый холм, горный хребет. О ое от церкви село. О ые поля нашего района … Словарь многих выражений

отдалённый — 1. отдалённый, ён, ена, ено, ены, прич.; село отдалено от райцентра 2. отдалённый, ён, ённа, ённо, ённы, прил.; сходство слишком отдалённо … Русское словесное ударение

отдалённый — ён, ена отдалённый, ён, ена (прил.) ён, ённа … Словарь употребления буквы Ё

Источник

Паданалат перевод с таджикского

шудан — [شدن] 1. гардидан, гаштан 2. анҷом ёфтан, иҷро гардидан 3. рафтан, равон гаштан: аз пайи кор шудан, хона ба хона шудан 4. будан 5. феъли ёридиҳанда дар феълҳои таркибии номӣ: саргардон шудан, ҳайрон шудан, дуруст шудан, ислоҳ шудан, сиҳат шудан;… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

шуданӣ — [شدني] 1. сифати феълии замони оянда аз шудан; он чи бояд бишавад, он чи воқеъ гаштанаш мумкин аст; шуданӣ мешаваду омаданӣ меояд (мақ.); шуданӣ шуд он чи боист мешуд, рӯй дод (дар мавриди гузаштани кор аз кор гуфта мешавад) 2. лоиқ, сазовор 3.… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

Шуденс, Генрих Филипп де — (Шудан), с 1846 г., академик архитектуры И. А. X. из воспит. ее; р. 1814, † 1857 г. 30 марта. <Половцов>… Большая биографическая энциклопедия

афтодан — (афтидан) [افتادن // افتيدن] 1. аз боло ба поин бо зарб омадан, ғалтидан; суқут кардан 2. аз по даромадан, хобидан (ба сабаби беморӣ, мондагӣ ва ғ.) 3. поин шудан, овезон гаштан, кашол шудан 4. рехтан, боридан 5. ҳамчун ҷузъи таркибии феълҳои… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

дил — [دل] 1. узви марказии низоми гардиши хуни одам ва ҳайвон, ки ҳаракати хунро идора мекунад, қалб; дили бемор дили касал, дили дардманд 2. маҷ. марказ, васат, миён, дарун: дили мамлакат, дили кӯҳ; дили санг мағзи санг, миёни санг; дили шаб ними шаб … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

чашм — [چشم] 1. узви биниш дар инсон ва ҳайвон; чашм(он)и бодомӣ чашми бодомшакл; чашми тар дидаи гирён; чашми тира чашми камнур ва хира; чашм(он)и мешӣ чашмони калон калони сиёҳ; чашмони шаҳло чашми сиёҳи моил ба кабудӣ, ки бисёр зебо ҳисоб меёбад; ба… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

расидан — [رسيدن] 1. омадан, ворид шудан; расида омадан дар вақт ва мавриди даркорӣ ба ҷое ворид гардидан 2. васл шудан, ноил гардидан, даст ёфтан; ба хурсандӣ расидан 3. бархӯрдан, тамос ёфтан, дакка хӯрдан (чизе ба чизе) 4. наздик шудан, фаро расидан 5.… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

ғарқ — [غرق] а 1. ғӯтавар шудан дар об, фурӯ рафтан ба об; зери об монда нобуд шудан; ғарқ кардан дар об ғӯтондан, ба об фурӯ равонда нобуд кардан; ғарқ шудан ба об ғӯтидан, фурӯ рафтан дар об; зери об монда нобуд шудан 2. маҷ. саросар фарогирифта бо… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

гап — [گپ] 1. сухан, калом, гуфтор; гуфтугӯ 2. сухани беасос, лоф 3. маҷ., лаҳҷ. гаштак; гап гап а) гуфтугӯ, чақ чақ, сӯҳбат; б) гапҳои беҳуда, овозаҳои ҳархела, миш миш дар ҳаққи касе (чизе); гапи беҳуда сухани пуч, гапи бемаънӣ; гапи беҷо ҳарфи… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

об — I [آب] 1. моеи шаффофи беранг, ки дар ҳолати софӣ ва беолоишӣ аз омезиши химиявии як унсури оксиген ва ду унсури ҳидроген иборат аст; оби маъдан обе, ки дар таркиби худ маъдан дорад; оби гарм муқоб. оби сард; оби равон оби ҷорӣ: муқоб. оби… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

ҷон — [جان] 1. олами рӯҳии дохилии инсон, ки ҳамчун як чизи шартӣ ва мавҳум тасаввур мешавад ва онро сабаби зиндагӣ мешуморанд, рӯҳ, равон 2. умуман, як чизи мавҳуме, ки сабаби зиндагии ҳамаи ҷондорон тасаввур мешавад, василаи асосии зиндагӣ; бо ҳавли… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

Источник

Паданалат перевод с таджикского

дидан — [ديدن] 1. қобилияти биноӣ доштан, нигоҳ кардан, нигаристан 2. дучор омадан бо касе ё чизе, вохӯрдан 3. зиёрат, аёдат, хабаргирӣ аз аҳволи касе; мулоқот, дидорбинӣ: барои дидани касе рафтан 4. дарёфтан, дарк кардан, фаҳмидан, донистан 5. ҳисоб… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

диданӣ — [ديدني] 1. сифати феълии замони оянда аз дидан 2. шоистаи дидан, дархури дидан, тамошобоб, лоиқи дидан 3. маҷ. пешомад; тақдир; рӯзи сахт … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

Сервирог, Дидан Степанович — врач (род. в 1809 г., умер в 1854 г.), дворянин по происхождению, учился в Петербургской Медико Хирургической Академии, в которую поступил в 1830 г. казеннокоштным воспитанником; в 1834 г. поступил лекарем в учебный карабинерный полк, в 1837 г.… … Большая биографическая энциклопедия

чашм — [چشم] 1. узви биниш дар инсон ва ҳайвон; чашм(он)и бодомӣ чашми бодомшакл; чашми тар дидаи гирён; чашми тира чашми камнур ва хира; чашм(он)и мешӣ чашмони калон калони сиёҳ; чашмони шаҳло чашми сиёҳи моил ба кабудӣ, ки бисёр зебо ҳисоб меёбад; ба… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

биноӣ — I [بينائي] 1. яке аз қувваҳои ҳисси панҷгонаи инсон – қобилияти дидан, қувваи босира 2. бино будан, дорои қобилияти бинандагӣ II [بينائي] гуфт. лоиқи дидан, ба дидан арзанда, диданӣ; хуб, марғуб … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

маҳз — [محض] а 1. чизи холис, чизе, ки бо чизҳои дигар омехтагӣ надорад 2. фақат, сирф; маҳзи… фақат барои…; ба хотири…, аз барои…; маҳзи сахо айни сахо; асли ҳимматбаландӣ; маҳз барои… фақат барои…; аз барои…; …и маҳз тамоман, сирф, ба куллӣ: дурӯғи… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

фоида — [فائده] а 1. суд, нафъ, манфиат 2. иқт. баҳрае, ки қарздиҳанда аз қарзгиранда изофа мегирад, рибо, суд; фоидаи пул маблағе, ки суддиҳанда аз судгиранда меситонад, рибо; фоида бахшидан нафъ расондан; судманд шудан; фоида бурдан истифода кардан,… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

ҷазо — [جزا] а 1. мукофоти бадӣ, сазои кори бад ё гуноҳе; подош, музд; ҷазои олӣ, ҷазои марг ҳукми қатл; рӯзи ҷазо а) рӯзи азобу машаққат, рӯзи сазодиҳӣ, рӯзи ҳисобот барои кирдорҳои худ; б) д. рӯзи қиёмат, рӯзи маҳшар, рӯзи ҳисоби бандагон аз кардаи… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

аён — [عيان] а. маълум, ошкор, равшан, возеҳ, фаҳмо; он чи аён аст, чӣ ҳоҷат ба баён. (зарб.); аён дидан ошкоро дидан, аниқ дидан; аён донистан ба таври равшан донистан, возеҳ донистан; аён кардан маълум кардан, аниқ кардан; нишон додан; аён шудан… … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

дид — I [ديد] 1. асоси замони ҳозира гузаштаи дидан 2. шакли кӯтоҳи масдари дидан II [ديد] 1. назар, нигоҳ; диду боздид ниг. боздид 2. тахмин дидан; нуқтаи назар, дидгоҳ; аз рӯи диди… ба диди… ба тахмини…, ба назари … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

дида — I [ديده] сифати феълии замони гузаштаи дидан: аз дидаю шунида нақл кардан; дидаву дониста а) хуб фаҳмида истода; б) қасдан, амдан; аз чизе дида гуфт. назар ба чизе; дида баромадан аз назар гузаронидан, муоина кардан; дида мондан а) дида гирифтан; … Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Научные работы на RJ-diplom.ru
Adblock
detector